tak – gniazdo USB i elektryczne

tak – gniazdo USB i elektryczne